Η γραφειοκρατία του γαμου & οι απαραίτητες διαδικασίες

Οι διαδικασίες του γάμου, όσον αφορά τα απαραίτητα έγγραφα για την τέλεσή του, είναι ένα κομμάτι που όλα τα ζευγάρια βαριούνται και παίρνουν με κακό μάτι. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε και έτσι θα γλιτώσετε πολύτιμο χρόνο από την γνωστή γραφειοκρατία του γάμου αλλά και της βάπτισης! Να τονίσουμε πως αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία του γάμου σας, καθώς τα πιστοποιητικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε έως 6 μήνες από την έκδοση τους. 

 

Για να βγάλετε τις άδειες του γάμου χρειάζεστε:

1.Τα Πιστοποιητικά Αγαμίας ( του Νυμφίου & Νύμφης )
ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΜΦΙΟ :Πιστοποιητικό Αγαμίας , θα το πάρει από την ενορία του , αφού θα πάει με 2 μάρτυρες που θα έχουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Να έχει μαζί του και μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΥΜΦΗ : Πιστοποιητικό Αγαμίας , θα το πάρει από την ενορία της , αφού θα πάει με 2 μάρτυρες που θα έχουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Να έχει μαζί της και μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.

2. Παράβολο Χαρτοσήμου για Γάμο , 15 ευρώ ( από μία Δ. Ο. Υ . )
3. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ Ἐφημερίδα η ὁποία προσκομμίζεται στό Ναό.
4. Απλές φωτοτυπίες των 2 ταυτοτήτων ( εμπρός & πίσω. ) 

Ειδικές Περιπτώσεις
Σε περίπτωση που προϋπάρχει πολιτικός Γάμος επισυνάπτεται αντίγραφο του αντίστοιχου πιστοποιητικού γάμου.
Σε περίπτωση δεύτερου γάμου ενός εκ των μελλονύμφων , επισυνάπτεται το διαζευκτήριο, που γράφει ΔΙΑ Β ΄ ΓΑΜΟ Η Γ ΄ ΤΡΙΤΟ ΓΑΜΟ ΠΡΩΤΟ-ΤΥΠΟ ! !
Σε περίπτωση χηρείας , επισυνάπτεται : α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου και β) Πιστοποιητικό γάμου με τον θανόντα.
Σε περίπτωση αλλοδαπού επισυνάπτεται : α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως β) Άδεια παραμονής στην Ελλαδα .

Τά ἀνωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στό Γραφειο Γάμων τῆς Ιερας Μητροπόλεως Πατρών, Βότση 42, 1ος οροφος, ἀπό ἕνα τοὐλάχιστον τῶν Μελλονύμφων ἤ συγγενή τους πρώτου βαθμού η καί ἀπό τρίτο πρόσωπο μέ ἐξουσιοδότηση ἑνός τῶν Μελλονύμφων, μέ θεώρηση του γνησίου τῆς ὑπογραφής.
Τό Γραφείο Γάμων της Ι.Μ.Πατρών λειτουργεί απο Δευτέρα-Παρασκευή ωρες Γραφείου 9.00-13.00.
Τά Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν καί η αδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί ἡ ημέρα και ώρα τέλεσης του Μυστηρίου. 

Μετά τον Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο:
• Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τόν Εφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους).

Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο τοῦ Δήμου, στά ορια του οποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, υποχρωτικώς ἐντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτης, γίνεται από ενα εκ των Νεονύμφων η από εκπρόσωπο τους, ο οποιος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.
  2. Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων των γονέων.
  3. Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως από τον εφημέριο τους.
  4. Σε περίπτωση απουσίας από την βάπτιση ενός εκ των δύο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεση του, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του.

Σημειώσεις:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση του Μυστηρίου είναι η συμφωνία και παρουσία αμφοτέρων των γονέων του βαπτιζομένου, που θα αποδεικνύεται με την υπογραφή τους στη Δήλωση Βαπτίσεως, την ημερα τελέσεως του Μυστηρίου.
Ο/Η ανάδοχος πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Απαγγέλλει κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου το Σύμβολο της Πίστεως και είναι εγγυητής στην Εκκλησία για λογαριασμό του βαπτιζομένου. Έχει δε υποχρέωση να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει την Ορθόδοξη πίστη του.
Μετά την βάπτιση, ο ιερεύς θα εκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, την οποία οι γονείς πρέπει να καταθέσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου γεννήσεως του παιδιού, εντός 90 ημερών, προς αποφυγή διοικητικού προστίμου.

Πηγή : Ιερός Ναός Οσίου Ιωακείμ Έξω Αγυιάς (Πάτρα)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι : http://www.i-m-patron.gr/index.php/home/mitropoli-patron