Απαραίτητα δικαιολογητικά πολιτικού γάμου

 

Οι πολιτικοί γάμοι στη χώρα μας όλο και αυξάνονται, μιας και αποτελεί την οικονομικότερη και ευκολότερη λύση για όσους θέλουν να παντρευτούν. Δεν χρειάζονται πολλοί καλεσμένοι ούτε επίσημη ενδυμασία, αρκεί το ζευγάρι και δύο μάρτυρες! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε την ημέρα που θα παντρευτείτε στο Δημαρχείο και να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την άδεια τέλεσης του πολιτικού γάμου χρειάζεστε τα εξής διακιολογητικά:

 

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
 • Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
  Για Κύπριους πολίτες.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (πράσινο) 15€ (ονομαστικής αξία 14,67€)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
 • Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: “Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.” “…είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.”
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φύλλο ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας
  Για Κύπριους πολίτες.
 • Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας
  Ένα για τον καθένα.

 

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) ήΧορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

 

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Διαζευκτήριο
  Για τους διαζευγμένους.
 • Δικαστική απόφαση
  Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  Για Κύπριους πολίτες.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  Εφόσον υπάρχει θάνατος.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πιστοποιητικό ελευθερίας
  Για Κύπριους πολίτες.

 

 Προϋποθέσεις

 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.
 • Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο (μπορεί να είναι και συγγενής του) με την ταυτότητά του.

 

Πηγή: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1287